Comandante de caballería tardía

roma militaria
Confirmado... ha visto un fantasma